Røntgenstrålar og forsvinningskapper

11:00 - 12:00

Scene: Alver

 

Kvar kjem menneska sine draumar og mareritt om å verte usynlege frå? Og korleis har våre førestellingar om det usynlege forandra seg gjennom historia? Vert den usynlege mektig eller frårøva makt? Philip Ball har skrive usynlegheita si kulturhistorie, ei underhaldande og tankevekkjande forteljing rik på anekdotar, overraskande innsikter og uventa koplingar. Vitskapsfolk, magikarar, og krigsherrar viser seg å ha meir til felles enn det ein skulle tru. Møt Ball i samtale med Øyvind Vågnes.

Denne programposten vil foregå på engelsk.

Les festivalprat med Philip Ball.

 

The history of invisibility

Where do our dreams and nightmares of becoming invisible come from? And how have our notions of the invisible changed throughout history? Is the invisible empowered or disempowered? Philip Ball’s cultural history of invisibility is an entertaining and thought-provoking story rich on anecdotes and unexpected intersecting lines. It serves as a reminder that scientists, magicians and war lords are more alike than we would often like to think. Meet Ball in conversation with Øyvind Vågnes.

This talk will be in English.

Read our interview with Philip Ball.

 

Medvirkende

Øyvind Vågnes-2

Øyvind Vågnes

Øyvind Vågnes er forfatter, redaktør og forsker. Nylige utgivelser inkluderer romanen Sone Z (2014), Den dokumentariske teikneserien (2014), og Zaprudered: The Kennedy Assassination Film in Visual Culture (2011).

Philip Ball

Philip Ball

Philip Ball er forfatter, og har skrevet en rekke artikler og bøker om et bredt spekter vitenskapelige fenomener og emner, mellom dem kosmologi, fremtidens molekylærbiologi, fysikkens plass i Nazi-Tyskland, og ulike koblinger mellom kunst og vitenskap. Han var redaktør for Nature i mer enn tjue år. Invisible: The Dangerous Allure of the Unseen rommer den første omfattende undersøkelsen av rollen usynligheten har spilt gjennom kulturhistorien.